top of page

Arboristické práce

Veškeré arboristické práce provádí řádně proškolený pracovník, který se zabývá  komplexní péčí o dřeviny a jejich porosty zejména v urbanizovaném prostředí. Speciálními sanačními zásahy na solitérních stromech a ve speciálně založených okrasných výsadbách zvláštního významu v krajině (památné stromy, významné aleje, zámecké parky apod.) dosahujeme kvalitního a nadále udržitelného stavu patřičné dřeviny.

Prořezy stromů

Prořezy stromů provádíme opět v rámci naší platné legislativy a pouze v období vegetačního klidu.

Dle stáří, druhu a aktualního stavu stromu provádíme výchovný, zdravotní či bezpečnostní  řez stromu.

Provádí se u mladých stromů, zhruba do 10–15 (20) let po výsadbě. Výchovným řezem se snažíme dosáhnout správné architektury koruny, eliminovat růstové defekty v jeho počátcích a přizpůsobit korunu daným stanovištním podmínkám (úprava podchozí a podjezdové výšky atd.). Odstraňují se také větve suché, nalomené, křížící se apod. Jediný řez, při kterém můžeme zasáhnout až do kosterního větvení stromu bez rozsáhlejších poranění.

Výchovný řez

Zdravotní řez

Cílem tohoto řezu je do budoucnosti udržení co nejlepšího zdravotního stavu, vitality a provozní bezpečnosti. Odstraňujeme především větve suché, mechanicky poškozené, zlomené a jinak provozně nebezpečné, dále větve křížící se, zahušťující korunu a nevhodně postavené a pahýly po ulomených větvích.

Bezpečnostní řez

Minimalistická verze zdravotního řezu, kdy hlavním cílem je provozní bezpečnost – tzn. bezpečný strom. Proto se odstraňují pouze větve hrozící pádem ze stromu (větve suché, nalomené, napadené dřevokaznými houbami apod.).

Redukční řez

Redukční řezy slouží ke zmenšení koruny stromu. Ať už z hlediska redukce směrem k překážce (budovy, elektrické vedení) nebo symetrizace koruny, či obvodové redukce sloužící ke snížení těžiště a tím lepší stability stromu.

Statické a dynamické zajištění koruny

Správnou instalací bezpečnostní vazby výrazně snížíme riziko odlomení části koruny a prodloužíme životnost stromu.

Bezpečnostní vazby je vhodné použít, pokud jsou na stromě defekty jako tlakové větvení, aktivní či pasivní trhliny, infikované větve nebo sekundární koruny.

Statické zajištění korun stromů slouží k volnému a přirozenému pohybu větví v koruně stromů za "normálních" podmínek. Tím umožňuje stromu možnost "růstové" reakce na působení přirozených vlivů daného stanoviště.

Při statickém zajištění používáme především COBRA Ultrastatic, GEFA Systém a SHERYL TREE.

Při dynamickém zajištění používáme především COBRA Standard, ARCO plus a GLEISTEIN systém.

Rizikové kácení stromů
Prořezy stromů
Statické a dynamické zajištění koruny

Na základě stanovení stavu dřeviny vybereme vždy tu nejšetrnější a zároveň nejkvalitnější metodu zásahu. Veškeré práce provádíme pomocí speciální lanové stromolezecké techniky. V rámci prořezu volíme většinou metodu nahazovacího váčku ARBO nebo PETZL, který nám pomůže umístit lano do koruny stromu. Po tomto laně se pomocí speciálních šplhadel dostaneme na kýžené místo. Prořez provádíme i za pomoci speciálních teleskopických pilek SILKO, lešení či vysokozdvižných plošin.

Mezi naše zaměření patří i likvidace či ošetření dřevin v kritickém stavu kdy ohrožuje nadále sebe a své nejbližší okolí. V případě rozhodnutí likvidace dřeviny provádíme výstup do koruny stromu pomocí speciálních stromolezeckých stupaček, kdy dochází během výstupu k poranění povrchu borky stromu.

Rizikové kácení stromů

Kácení stromů se provádí především v rámci naší platné legislativy (zákon č. 114/1992 Sb.). Kácet se může z pravidla v období vegetačního klidu tj. od 1.10. do 31.3. Kácet bez povolení se může strom ve výšce 130cm nad zemí do obvodu kmene pod 80cm. V případě změření obvodu nad 80cm je potřeba nechat vypracovat odborný posudek a přednést žádost místnímu Odboru životního prostředí OŽP. V případě skutečně kritického stavu dřeviny se stav ideálně pouze nahlásí na OŽP a kácí se téměř okamžitě. Kácení stromů se provádí především v případech, kdy je strom nemocný, starý, narušený a ohrožuje své okolí pádem. Dále se kácí také v případě enormního zastínění budov a prostorů mezi nimi.

Ješte stále hledáte?

Kontaktujte nás a nechte si od nás zcela zdarma a nezávazně zkonzultovat výškové práce, které hledáte.

+420 606 636 989

bottom of page