top of page

Mytí a čištění

Mytí a čištění střech jde ruku v ruce s kompletní rekonstrukcí povrchu.

Nejčastěji myjeme střechy či fasády teplou či studenou tlakovou vodou, teplou vodní párou či pomocí technologie Mosmatic. Po tomto druhu omytí pravidelně následuje ochranný nátěr (nejčastěji: Nano nátěr, Anti - Grafiti nátěr či nátěr střešní kytiny ETERNAL pro.)

Mytí a čištění budov a střech

Mytí a čištění budov a střech

Mytí a čištění budov a střech

Mytí a čištění nepřístupných ploch

Provádění prací v takovýchto těžko dostupných místech vytváří prostor pro povolání velmi zkušeného horolezce, který je řádně proškolen v

provádění prací v takovýchto velmi nestandartních podmínkách. Nejčastěji se jedná o velmi těsné světlíky bez spodního vchodu, či jiné těsné aexponované prostory.

Mytí a čištění fasád

Nejčastější způsob výškové čištění fasády je tlakové mytí studenou či teplou vodou, mytí teplou vodní párou,tryskání suchým ledem či technologií Mosmatic. Po každém takovémto ošetření by měla logicky následovat patřiční impregnace, která by zajišťovala dlouhodobou ochranu 

před vnějšími vlivy. Nejčastěji nový ochranný Silikonový nátěr, Nano-nátěry či Anti Grafity nátěry

Mytí a čištění nepřístupných ploch
Mytí a čištění fasád

Mytí a čištění solárních panelů

a fotovoltanických elektráren.

Mytí pomocí demineralizované vody je králem na poli technologií určených pro čištění solárních a FV panelů. Mytí technologií PuraQleen demineralizované vody je v této problematice jistě nejlepší volba. Pomocí speciálních teleskopických nástavců dosahujeme až do výšky 20m. 

Samočistící roboti, kteří se v této problematice jeví jako ideální řešení, se bohužel, nemohou s manuálně ovládánými stroji PuraQleen rovnat.

Ruční mytí přichází v úvahu u instalací menšího rozsahu.  

Mytí solárních panelů

Mytí a čištění žaluzií

Mytí a čištění žaluzií  provádíme nejčastěji teplou či studenou tlakovou vodou. Při dlouhodobém znečištění pavoučími exkrementy či velkou mastnotou je nutné 

dočistiti jednotlivé hliníkové lamely ručně mechanicky. Provádíme i chemické čištění žaluzií speciálními přípravky od firmy KARCHER. Jejich nevýhodou

je ale vyšší časová náročnost, tudíž i cena. Po každém takovém nákladném umytí by měla následovat precizní postřik proti pavoukum.

Mytí a čištění žaluzií

Čistění žlabů a svodů

Předcházet ucpání střešního žlabu lze pravidelnou kontrolou 2x ročně. Plastové košíčky či jiné lapače jsou v tomto případě špatnou volbou, neboť se dříve či později také ucpou a efekt je poté stejný. Kompletní kontrola střešního žlabu je úzce spjata i s kontrolou svodu a uličního gajgru. Dost často bývá ucpán právě on. V každém případě poškození svodu, žlabu či jiného klempířského prvku jsme schopni provést její bezchybnou opravu.

Čistění žlabů a svodů

Postřik proti vosám a pavoukům

Výškové postřiky proti pavoukům provádíme především pomocí tlakových nádob s nástavcem. Používáme přípravek K-OTHRINE WP-25. Jedná se o chemický postřik s vysokou účinností. Její aplikace se může provádět pouze ve speciálním ochranném obleku.

Tvanlivost postřiku závisí především na exponovanosti fasády ale z pravidla to bývá 3až 6 měsíců. Tento postřik se provádí z pravidla 2x ročně. 

Likvidace vos a jiného bodavého a polétavého hmyzu provádíme aplikátorem BIRCHMAYER. Postřika aerosolem provádíme přípravkem AQUA-PY. 

Práškový posyp provádíme přípravkem Defeat and killer Dust. V obou případech se jedná o ekologicky nezávadné přípravky, které jsou do 1 hodiny 

po aplikaci zcela nezávadné.

Postřik proti vosám a pavoukům

Ješte stále hledáte?

Kontaktujte nás a nechte si od nás zcela zdarma a nezávazně zkonzultovat výškové práce, které hledáte.

+420 606 636 989

Nedávné posty
high-pressure-cleaners-isolar-cleaner-rm
bottom of page