top of page

Zednické, klempířské a svářečské práce

Zateplení fasád

Opravy klempířských prvků
Zednické práce

V rámci zednických prací provádíme i zateplení fasád, balkonů či světlíků. Zateplování provádíme buď inerální vatou nebo fasádním polystyrenem.

Při těchto pracech je velice důležité zvolit řádný technologický postup. Nivelační rovina a vhodně zvolený způsob montáže tepelné izolace. Montáž provádíme buď PUR pěnou, flexibilním stavebním lepidlem, příchytnými fasádními terčemi či jejich kombinace.

Zednické práce provádíme především rozmanité opravy fasád, jak historických tak i běžného typu. Sanovali jsme staticky narušený dům v Nerudově ulici. Opravovali jsme historické fasády na Pražském Hradě v Novém Světě či v centru na Praze 1.

Hlavní římsa, atika, historické štuky či jiné specility pro nás nejsou žádnou překážkou.

Zednické práce

Se zednickými opravami velice úzce souvisí opravy klempířských prvků. Opravy či montáže parapetů, oplechování, plechových prvků střech, Velux oken,

svodů, žlabů, falcových střech, okrasných prvků, historických věžiček a kopulí,..atd.

Pracujeme s veškerým dostupným materiálem (Titanzinek TiZn, Pozink FeZn, Měď Cu, Lindab, RHEINZINK, Hliník Al či klasický plech).

Opravy klempířských prvků

Zeteplení fasád

Svářečské práce

Na vyžádání provádíme i svářečské práce.

Svářečské práce
bottom of page